LES RESIDÈNCIES /  SERVEIS INTERNS

ASSISTENCIALS

 

 • Servei Mèdic i d´infermería: Ofereix una atenció personalitzada durant 365 dies de l´any, per un personal format en geriatría, que vetlla pel bon estat de salut dels residents treballant juntament amb la resta de l'equip interdisciplinar.

 

 • Servei de psicología: És qui s,encarrega de realitzar l´avaluació, el tractament i el seguiment de l´estat cognitiu, conductual i emocional dels residents així com la seva adaptació/integració al centre i mantener contacte amb les families amb l´objectiu d´informar de l´estat general del seu familiar i com a punt de recolzament.

 

 • Servei de terapia Ocupacional: El pricipal objectiu es aconseguir el major grau d'autonomia dels residents en les seves activitats de la vida diària (l'alimentació, la higene, el vestit, etc.). Els professionals realitzen les valoracions corresponents i intervenen per desenvolupar aspectes motrius i cognitius, per prevenir la incapacitat, i adaptar l'activitat o l'entorn de la persona. També realitza tallers de psicomotricitat i estimulació cognitiva.

 

 • Servei de Treball Social: Ofereix assistència social amb personal diplomat, que té per funció atendre directament les necessitats dels residents i de les families.Orienten, assessorem i gestionen de forma personalitzada els recursos dels que disposen els usuaris.També coordinen els ingresos i fan un seguiment de l´adaptació/integració del resident i de la familia.

 

 • Animació Socio-cultural: L`equip d´animació sòcio-cultural és l´encarregat de l´organització de les festes, sortides i activitats que es realitzen dins i fora del centre, a fi de facilitar l´oci, el lleure i potencias la vida social.

 

 • Atenció Esperitual: Oferim la possibilitat que els residents tinguin una atenció espiritual segons les seves mecessitats a través del propi capellà del poble.

 

 • G.A.M ( Grup d´ajuda Mùtua): La finalitat d´aquest grup és proporcionar un suport als seus menbres a través de compartir experiències i sentiments i conèixer més la malaltia de la demencia i d´altres patologies

 

RECEPCIÓ

 

 •  Servei de recepció: S´encarrega d´adreçar al familiar o resident al profesional de referencia. Es el punt de connexió entre les residències i l´exterior.

 

SERVEI DE MENJADOR I CUINA

 

 • Els centres disposen de salons menjadors i de servei de cuina propi.Les nostres sales están destinades únicament i exclusivament a la realització dels àpats.Els menús són realitzats pel servei  mèdic i el nostre xef de cuina. Es realitza un control nutricional mitjançant dietes especifiques per als residents.
 • Periòdicament es realitzen enquestes als residemts per valorar el grau de satisfacció del menjar amb l´objectiu de millorar la qualitat i varietat del menús que s´ofereixen en els centres.

 

HABITACIONS

 

 • Els centres disposen d` habitacions dobles i individuals, totes exteriors.Estan equipades amb: cambra de bany completa, telèfon, televisió, sistema de magafonia i alarma per casos d´urgència.Es disposa alhora d´unes habitacions adaptades amb mesures de seguretat mes estrictes per persones amb deteriorament més avançat.

 

PERRUQUUERIA I PODOLOGIA

 

 • Les residències tenen servei de perruqueria i podología propi que es realitza en els salons de bellesa de cada residència.

 

SERVEI DE BUGADERIA, NETEJA I MANTENIMENT

 

 • Les residències disposen dels serveis de bugadería neteja i manteniment,que s´encarreguen de recollir, netejar, planxar i tornar a ordenar la roba dels residents, netejar les habitacions i espais comuns, així com asegurar el bon manteniment de les instal.lacions i equipaments.

 

 

Sant Roc Miramar

© Sant Roc Miramar       Avís legal   Crèdits
info@santrocmiramar.cat

Av. Maresme, 21 - 23 i 29
08360 Canet de Mar
Tel. 93 794 32 42 / 638 92 88 88
Canal Ètic
Horaris de visites:

de 09:00 a 19:00
 
Es prohibeix l'ús total o parcial de qualsevol text o imatge que aparegui a la pàgina web sense el consentiment escrit de Sant Roc de Canet i/o Miramar de Canet.